Privacy beleid 

Wij zijn Zorgcentra Meerlanden. Bij de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd als RK Stichting Zorgcentra Meerlanden en hebben KVK-nummer 34109793. Ons website-adres is: https://www.zorgcentra-meerlanden.nl

Wil je meer weten over ons gehele privacybeleid? Kijk dan op: https://www.zorgcentra-meerlanden.nl/privacybeleid/

Zorgcentra Meerlanden behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring op basis van de wet- en regelgeving.

Hoe gaan we om met jouw gegevens tijdens het sollicitatieproces? 

Voor het sollicitatieproces specifiek hanteren we het volgende beleid: 

Zorgcentra Meerlanden verwerkt je persoonsgegevens die in dit sollicitatieproces door jou aan ons zijn verstrekt. Wanneer je jouw CV en motivatie(brief) naar Zorgcentra Meerlanden verstuurt per e-mail of via ons portaal, ga je ermee akkoord dat de persoonsgegevens in jouw sollicitatie en CV worden verwerkt door Zorgcentra Meerlanden. Deze worden opgenomen in onze database en ons online sollicitatieportaal. Zorgcentra Meerlanden zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen en uitsluitend gebruiken voor de sollicitatieprocedure. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Wat doen we met deze gegevens? 

Zorgcentra Meerlanden verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten rechtstreeks en door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. De gegevens van sollicitanten die worden opgeslagen in onze database zijn: contactgegevens van de sollicitant (NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, enz.) en de arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, enz.). Je hebt als sollicitant de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die tijdens de sollicitatieprocedure aan ons is verstrekt. Zorgcentra Meerlanden zal aan jouw verzoek gehoor geven, tenzij de wet anders bepaalt.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens van sollicitanten maximaal 4 weken nog bewaard, tenzij je zelf (schriftelijk) instemt met een langere bewaartermijn. Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om. Binnen Zorgcentra Meerlanden hebben alleen diegenen toegang tot jouw gegevens die, gezien hun functie of de betrokkenheid bij de sollicitatieprocedure, toegang moeten hebben tot jouw gegevens. Mocht je het op prijs stellen dan verwijderen wij jouw gegevens uit onze database binnen de 4 weken bewaartermijn. Het verzoek hiertoe dien je (schriftelijk) bij ons in.

Zorgcentra Meerlanden behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring op basis van de wet- en regelgeving. Wil je meer weten over ons gehele privacybeleid dan kan je kijken op: https://www.zorgcentra-meerlanden.nl/privacybeleid/